January 5, 2023

Pieczątki Białystok

Pieczątka imienna i firmowa Białystok Pieczątki są wciąż popularnym nośnikiem danych kontaktowych. Wykorzystuje się je w wielu branżach. Dotyczy to zarówno pieczątek imiennych jak też firmowych. Dane na pieczątce imiennej obejmują zazwyczaj 2 lub 3 linie tekstu. Zawierają przeważnie imię i nazwisko oraz stanowisko lub numer wykonywania zawodu. Bardzo częstym zabiegiem jest pozostawianie miejsca pomiędzy
Read More