Pieczątki imienne i firmowe

Pieczątka imienna i firmowa Białystok

Pieczątki są wciąż popularnym nośnikiem danych kontaktowych. Wykorzystuje się je w wielu branżach. Dotyczy to zarówno pieczątek imiennych jak też firmowych.
Dane na pieczątce imiennej obejmują zazwyczaj 2 lub 3 linie tekstu. Zawierają przeważnie imię i nazwisko oraz stanowisko lub numer wykonywania zawodu. Bardzo częstym zabiegiem jest pozostawianie miejsca pomiędzy nazwiskiem i stanowiskiem. Dzięki temu mamy wygospodarowane miejsce na odręczny podpis. Rozmiar pieczątki imiennej to 38×14 mm (C20). Jest to wystarczająca wielkość na zawarcie danych i zachowanie pełnej czytelności. W wielu zawodach wymagających noszenia pieczątek przy sobie, używa się tzw. pieczątek kieszonkowych mouse lub pocket. Mają one taka samą wielkość odbicia, ale obudowa ich jest znacznie mniejsza. Inna jest też technika zamykania pieczątki i stawiania stempla.

W przypadku pieczątki firmowej potrzebny jest większy automat. Niekiedy dane zmieszczą się na powierzchni 47×18 mm (C30). Jednak w przypadku długiej nazwy firmy lub też chęci zawarcia logo, musi być to już większy model automatu 59×23 mm (C40). Podobnie jak w pieczątkach imiennych jest alternatywa dla wielkości samego automatu. Ta sama powierzchnia odbicia przy mniejszej obudowie: mouse i pocket.
Zobacz również: Pieczątki Białystok